Infomas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
מבין שירותי המשרד :

פתיחת וסגירת עסקים

הנהלת חשבונות

יעוץ מס

חונכות

תוכנית עסקית

דוחות שנתיים

הצהרת הון

בדיקת סבירות הכנסה

תכנון תזרים מזומנים

קידום עסקים

23/02/2014: גבה עמלות בגין נכיון צ'קים ומתן הלוואות אך לא דיווח על הכנסותיו אלו לרשות המיסים

לפי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) באמצעות עו"ד רחל גור-אריה בסוף ינואר השנה, ניסים ממן מרמלה עסק בשנים 2010-2005 בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות בריבית ואף הפיק הכנסות מעיסוקו זה מגביית עמלות שנעו בין 10%-3% לחודש, אולם, הוא לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו זה, לא ניהל פנקסי חשבונות ולא הגיש דוחות על הכנסותיו והכל במטרה להתחמק מתשלום מס.

ביטול העלאת מס הכנסה

במסיבת עיתונאים שנערכה במשרד האוצר הודיע השר על ההחלטה לבטל את ההעלאה בשיעורי מס הכנסה ליחידים שהיתה מיועדת להיכנס לתוקף בינואר 2014​

Back to top